Aneboda fältstation
Fieldstation web page

Aneboda fältstation ligger ca 4 mil NV om Växjö vid sjön Stråken. Fältstationen etablerades i början av 1900-talet av Einar Naumann som var en av dem som lade grunderna till limnologin som ett internationellt forskningsfält. I området finns ett stort antal sjöar av olika karaktär vilket gör det till en idealisk plats för forskning och undervisning i limnologi. Fältstationen drevs länge av Lunds universitet men förvaltas nu av Akademiska Hus. Dock sköts bokning, fakturering, administration av städning och annat av enheten akvatisk ekologi. Totalt finns 18 övernattningsplatser på stationen och dessutom enklare labbutrymmen.

Stensoffa fältstation
Fieldstation web page

Stensoffa fältstation ligger 17 km öster om Lund mitt på det militära övningsfältet Revingehed, P7. Området runt Stensoffa är unikt pga. den kraftiga markanvändningen från militär verksamhet och från den boskap som fritt rör sig över hela området. Revingehed består av många sjöar och dammar och har områden med allt från torra, sandiga marker till fuktiga kärr. Huset ägs av Fortifikationsverket och hyrs av biologiska institutionen, som även sköter underhållet. På stationen finns kök för självhushåll och övernattningsplats för upp till 20 personer. Det finns även enklare labbutrymmen, experimentrum samt voljärer för tättingar. Internet planeras att installeras. Stationen kan utnyttjas av enskilda forskare eller för mindre internatkurser, möten mm. Även naturintresserade grupper utan anknytning till universitet är välkomna att utnyttja stationen.